info@glashatai.com 17:05 24.09.2020

Дежурни учители пазят децата, докато родителите си ги приберат


Дежурни учители пазят децата, докато родителите си ги приберат

В училищата ще има своеобразен вид дежурни учители, които да се грижат за учениците до 18 часа или до приключване на учебните часове при целодневно обучение в съответната образователна институция. Това предвижда заповед на министъра на образованието и науката.

Педагогическите специалисти, които ще следят за безопасността на децата до прибирането им, ще осъществят връзка с родителите за установяване на възможностите им да се намали престоят на децата и учениците в училище след края на учебните часове.


Публикувана на 16.09.2020


0 коментара