info@glashatai.com 02:57 30.11.2020

Водата в брезнишко село и махалата му не е годна за пиене


Водата в брезнишко село и махалата му  не е  годна за пиене

Водата в махала „Палилула“, с. Велковци не е годна за питейно-битови цели, съобщиха от РЗИ- перник и  препоръчаха тя да не се използва, докато не бъде възстановено качеството и

След подаден сигнал ор граждани, служители на инспекцията са извършили проверка на 21.10.2020 г. и  са установили несъответствия по показателите  колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

За резултатите е уведомено ръководството на В и К дружеството. РЗИ – Перник връчи предписание на управителя на 23.10.2020 г. да бъде преустановено водоподаването до възстановяване качеството на водата, да се предприемат мерки за информиране на населението и осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна.


Публикувана на 26.10.2020


0 коментара