info@glashatai.com 03:53 30.11.2020

Общинските съветници на ГЕРБ – Перник изтеглиха три точки от дневния ред на днешната сесия


Общинските съветници на ГЕРБ – Перник изтеглиха три точки от дневния ред на днешната сесия Източник на снимката: ГЕРБ- Перник

Провеждане на дискусия с ръководителите на звената, които ще формират Комплекса за социални услуги - тяхното мнение трябва да бъде чуто и взето предвид. С този мотив групата съветници на ПП ГЕРБ поиска отлагане на точка № 4 от дневния ред на днешната сесия. При гласуването предложението бе подкрепено от мнозинството в залата. Аналогични мотиви доведоха и до отлагането на точка № 5, касаеща приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите. В общината дейност развиват алтернативни пенсионерски организации, чиято позиция трябва да бъде взета предвид, а правилникът трябва да бъде съобразен с техния устав, категорични са съветниците от ПП ГЕРБ. Точка № 8, касаеща промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Перник и взаимодействието му с общинската администрация, също не беше подложена на обсъждане по предложение на групата на ГЕРБ. Съветниците бяха категорични, че докладната записка не е била предложена на вниманието на всички постоянни комисии на местния законодателен орган.


Публикувана на 29.10.2020


0 коментара