info@glashatai.com 21:55 27.01.2021

Партия скача на кмета Владимиров за половин милион


Партия скача на кмета Владимиров за половин милион

Пернишката структута на партия Демократична България скочиха на кмета Владимиров, искайки обяснение за половин милион лева от лихви. Според съпредседателят Георги Недев  в бюджета на Перник за 2020-та година  са заложени разходи за лихви в рамките на 164185.00 лева. Към 31.08. 2020 г. са изплатени такива в размер на 693682.00 лева. Има превишение в размер на 529497.00 лева .В общия им размер тези представляващи лихви към местни лица (небанков сектор) са 637126.00 лева. Към същата дата отчетените в Отчета по касовото изпълнениепросрочени задължения са 7119131.00 лева, в това число 5396673.00 лева просрочени задължения към доставчици и 946850.00 лева просрочени задължения по заеми.

"Настояваме, кметът, Станислав Владимиров да оповести публично към кои доставчици са основно просрочените задължения, кога са възникнали те и с какви лихвени проценти се олихвява просрочието им. Как и от кого са договорени.", заявяват от партията

 

 


Публикувана на 24.11.2020


0 коментара