info@glashatai.com 01:08 22.01.2021

Ето как ще спазят древната сурвакарска традиция по време на Ковид 19


Ето как ще спазят древната сурвакарска традиция по време на Ковид 19

Провеждането на народния празник „Сурва“ в селищата на територията на община Перник ще премине при спазване на стриктни мерки в условията на извънредна епидемиологична обстановка, свързана с пандемията от Covid-19. Днес на работна среща между представители на община Перник, РЗИ – Перник, ОД на МВР – Перник, кметове на населени места и ръководители на сурвакарски групи беше обсъден план за действие с адекватни и приложими мерки. Планът включва дейности и ангажименти на Общинска администрация, РЗИ – Перник и ОД на МВР – Перник.

1. Дейности и ангажименти на община Перник:

- Изготвяне на график за участието на сурвакарските групите по населени места, час, място и времетраене.

- Провеждане на информационна среща с кметовете на населените места.

- Оказване на пълно съдействие от кметовете на населените места за минимизиране на риска да се предаде инфекцията сред хората.

- Осигуряване на дистанция между групите и вътре в тях, да са с предпазни средства.

- Недопускане посещения по домовете от групите, както и гостувания между сурвакарските групи.

- Извършване на почистване и дезинфекция по маршрути след приключване на игрите.

2. Дейности и ангажименти на РЗИ – Перник:

- Изготвяне на предписания от РЗИ, които да бъдат връчени на всички кметове на населените места в община Перник.

3. Дейности на ОД на МВР – Перник:

- Съдействие от страна на ОД на МВР – Перник. Контрол и осигуряване на охрана по пътя и маршрутите на групите в населените места за безопасно провеждането на Сурва.

С цел безопасно провеждане на празника Община Перник закупи за всичките заявили участие 1000 бр. маски и 150 бр. светлоотразителни жилетки за стюардите, които бяха раздадени на кметовете на населените места и ръководителите на сурвакарските групи.

По време на двата дни, в които се провежда традиционния празник „Сурва“ ОД на МВР – Перник и РЗИ – Перник стриктно ще следят за изпълнението на съгласуваните мерки. При установяване на нередности ще бъдат налагани санкции.


Публикувана на 12.01.2021


0 коментара