info@glashatai.com 07:05 02.03.2021

Повече пари за здраве внасят неосигурените


Повече пари за здраве внасят неосигурените

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, дължат месечно по 26,00 лева, припомнят от Националната агенция за приходите.Обикновено това са трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата.

Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.


Публикувана на 26.01.2021


0 коментара