info@glashatai.com 06:40 02.03.2021

В Радомир ще отдават на концесия хижа и язовир и ще продават сгради на няколко селски училища


В Радомир ще отдават на концесия хижа и язовир и ще продават сгради на няколко селски училища Източник на снимката: община Радомир-пресцентър

Община Радомир има намерение да отдаде на концесия хижа "Орлите" и язовир "Стефаново", а сред предвидените за продан чрез публично оповестен търг или конкурс са бившите сгради на училищата в селата Копаница, Горна Диканя – махала "Клисурата", Драгомирово и Байкалско, както и бившата сграда на читалището в Углярци. Това съобщиха от пресцентъра на институцията след днешното заседание на Общонския съвет в града.

На заседанието днес бяха приети още отчети за дейността на общинския съвет и неговите комисии, изпълнението на неговите актове, отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Съгласно приетата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
На заседанието беше приет отчетът на местния минипарламент за второто полугодие на

2020-та година. За периода са приети 91 решения, като нито едно от тях не е протестирано или върнато за ново разглеждане от прокуратурата или областния управител на област Перник.

На заседанието днес съветниците гласуваха още и отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към


Публикувана на 26.01.2021


0 коментара