info@glashatai.com 10:03 20.04.2021

Съветниците- не типично единодушни


 Съветниците- не типично единодушни Източник на снимката: тв Кракра

Общинските  съветници на Перник демонстрират невиждано единодушие на днешното си заседание на повечето от точките. Без спорове в залата бяха слети четири предприятия и станаха две

С 25 гласа „За” предприятията „Общинско обслужване“ и „Обредни дейности“ станаха  в „Общинско обслужване – Обредни дейности“.

24 гласа „за” домашният социален патронаж да бъде присъединен към Столово хранене

Без различни мнения, без спорове беше приета и новата  структура и промени в числеността на общинските служители. С решението  общинската администрация

 нарасна 13 бройки и  две нови общински звена с обща численост 16 човека.

С 50 работници се увеличи щатното  в общинското предприятие "Флор". Те са необходими заради заради   създаването на звено за комунални услуги. С новите щатове общият брой на работниците ще стане 93.

В момента се дебатира бюджетът на Перник.

Очаквайте подробности


Публикувана на 11.02.2021


0 коментара