info@glashatai.com 09:32 20.04.2021

Александров: превръщането на Общината в най-големия работодател противиречи на децентрализацията


Александров:  превръщането на Общината в най-големия работодател противиречи на децентрализацията

Общинската администрация създава мегаструктури и се превръща в най-големия работодател на територията на общината, а това е в пълно противоречие със съвременните процеси на децентрализация, залегнали във всички стратегически документи на Република България. Превръщането на общинските администрации в основен работодател в общината крие редица рискове, що се касае до функционирането на местната демокрация. Това заяви в хода на днешната сесия общинският съветник от ПП ГЕРБ Александър Александров по повод докладната на кмета за увеличаване числеността на ОП "Флор". След като мнозинството в залата днес подкрепи докладната, щатното разписание ще се увеличи с още 50 бройки.

 


Публикувана на 11.02.2021


0 коментара