info@glashatai.com 14:35 14.05.2021

Удължават срока за паспорти на сградите


Удължават срока за паспорти на сградите

Срокът за изготвяне на техническите паспорти на сградите се удължава с 2 години - до края на 2024-а. Това предвижда проект за изменение в наредбата на Министерството на регионалното развитие, предложен за обществено обсъждане до края на май.

Крайният срок за изготвяне на техническите паспорти на старите, строени преди повече от 15 години сгради, беше отлаган няколко пъти досега.

Според експерти до 2022 година е невъзможно да се изготвят всички паспорти, а гражданите недоволстват от посочените цени.

По време на предизборната кампания стана ясно, че се подготвя поредно отлагане на крайната дата, което вече е налице.

Според данните в кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани общо над 2 млн. и 750 хиляди нови и съществуващи сгради. Копия на техническите им паспорти са предоставени едва за 0,39 на сто от тях.

Приетата дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд предвижда до 2050 година да бъдат обновени 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния.

Мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, както и достъпност.

В този процес техническата паспортизация на сградите ще има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор, се мотивират от ведомството.


Публикувана на 29.04.2021


0 коментара