info@glashatai.com 11:21 05.08.2021

Ето го списъка с фирмите, свързани с "Магнитски"


Ето го списъка с фирмите, свързани с

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква "а" от РМС №441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC".


Публикувана на 09.06.2021


0 коментара