info@glashatai.com 11:23 05.08.2021

Ако на превозвача линията му е губеща, да се откаже и от печелившите, призова Денислав Захариев


Ако на превозвача линията му е губеща, да се откаже и от печелившите, призова Денислав Захариев

Всеки жител или собственик на имот в общината трябва да има достъп до качествен и навременен транспорт. Ако един превозвач отказва да изпълнява линия, за която твърди, че е губеща, то нека се откаже и от печелившите линии, които обслужва. Това заяви председателят на групата на ГЕРБ Денислав Захариев във връзка с отговора на зададено от него питане, касаещо лошо транспортно обслужване по линията Перник - Мали Дрен. Превозвачът признава, че пропуска курсове в определени дни, и заявява, че ще се откаже да я обслужва, ако бъде санкциониран. Общинската администрация не дава еднозначен отговор дали специално назначена комисия е измерила интензитета на пътникопотока по линията, каза Захариев. Той подчерта, че всеки превозвач извършва комбинирано транспортно обслужване, което включва и печеливши, и по-слабо рентабилни линии, и не може да отказва да изпълнява задълженията си само по линията, която му носи по-малко приходи. Захариев остана удовлетворен от отговора на въпроса за напредъка на дейностите по изпълнение на проектите за интегриран и екологично чист градски транспорт, и заяви, че по въпроси, касаещи по-доброто качество на живот в община Перник, общинската администрация и Общинският съвет трябва да работят в синхрон и единодействие.


Публикувана на 10.06.2021


0 коментара