info@glashatai.com 11:06 05.08.2021

Удължават срока на безлихвен заем за 4 млн.лв


Удължават срока на безлихвен заем за 4 млн.лв Източник на снимката: архив

Кметът Станислав Владимиров да подготви искане за удължаване на срока на безлихвен заем от 4,2 млн. лв. Това гласуваха общинските съветници днес. Срокът на борчът изтича в края на годината и  ще бъде удължен с 12 месеца Борчът е към . Централния бюджет.

Според кмета Станислав Владимиров заради финансовата несигурност в резултат на COVID- кризата, предстоящите плащания по проекти по ОП "Региони в растеж", както и погасяване на краткосрочен кредит от 3.5 млн. лв. до края на годината, община Перник няма да бъде в състояние да възстанови и безлихвеният заем. С удължаването на срока ще се избегне утежняването на бюджета за идната година с допълнителните разходи и санкции по реда на Закона за публичните финанси.


Публикувана на 10.06.2021


0 коментара