info@glashatai.com 04:46 19.09.2021

Публично обсъждат отчета за изпълнението на бюджета на Община Радомир за 2020


Публично обсъждат отчета за изпълнението на бюджета  на  Община Радомир за 2020

Предстои приемането на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Радомир за 2020 г. 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  председателят на  Общински съвет Радомир кани жителите на Община Радомир, граждански сдружения, юридически лица, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета  на  Община Радомир за 2020 г.,  което ще се проведе на 10 Август 2021г./ вторник/ от 10.00 часа в залата на Младежки дом.

С материалите по Отчета на бюджет на Община Радомир за 2020 г. може да се запознаете на официалната интернет страницата на Община Радомир.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината и на електронната поща obstinaradomir@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0777/81961


Публикувана на 03.08.2021


0 коментара