info@glashatai.com 05:26 19.09.2021

Падащи звезди ще сбъдват желанията ни тази нощ


Падащи звезди ще сбъдват желанията ни тази нощ

Падащи звезди ще сбъдват желанията ни тази нощ. Зрелищното космическо събитие през лятото ни осигурява метеорният поток "Персеиди”. Те  представляват най-популярният метеорен поток, който се наблюдава през топлите юлски и августовски нощи. Този поток е активен от 17 юли до 24 август и в зависимост от годината достига своя максимум на 12 или 13 август.

Персеидите са бели метеори със следи, движещи се със скорост около 60 км/сек. Повечето от тях изгарят в мезосферата и/или термосферата на земната атмосфера на височина над 80 километра.

Луната ще бъде във фаза две денонощия преди последна четвърт (74%) и това ще затрудни наблюдаването на по-слабите метеори. Желаещите да наблюдават явлението е нужно да излязат на неосветено място, далеч от населени места и изкуствени светлинни източници и да гледат към радианта на потока или към най-високата точка  от небосвода.

Според популярно разпространено схващане падащите звезди сбъдват желания.


Публикувана на 12.08.2021


0 коментара