info@glashatai.com 11:37 10.06.2023

Купуват модерен рентген в Радомир


Купуват модерен рентген в Радомир

 250 000 левва за закупуване на  на медицинска рентгенова апаратура – дигитална графична рентгенова система одобрха на последната си сесия в края на 2021 година общинските съветници на Радомир. Сумата ще бъде предоставена целево на

„Медицински център – Радомир“ ЕООД Парите са от остатъка от отпуснатите от Министерския съвет през октомври т.г. 362 120 лева за изпълнение на мерки, свързани с Covid-19.
Апаратурата ще подобри значително възможностите за диагностика и ще спести разхождането на болни хора, на които се налага изследване до Перник


Публикувана на 03.01.2022


0 коментара