info@glashatai.com 07:01 28.05.2022

Новата клетка на депото за отпадъци се гради по график


Новата клетка на депото за отпадъци се гради по график

Според графика се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник. Към момента са положени устойчивия и изравнителния слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения. В идните дни предстои да започне полагането на хиодроизолацията на обекта, изграждането на основите за газовите кладенци и управлението на водите. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.


Публикувана на 13.05.2022


0 коментара