info@glashatai.com 20:29 15.07.2024

Представиха междинни резултати от проучването на туристическата среда в Радомир


Представиха междинни резултати от проучването на туристическата среда в Радомир Източник на снимката: община Радомир

На работна среща бяга представени  междинни резултати от проучването на туристическата среда на община Радомир
Както Глашатай писа
Проучват туристическата среда в Радомир. Ще има местна запазена марка

Общинското ръководство на Радомир стартира проучване на туристическата среда, разработване на регионална запазена марка за качество в туризма и цялостен туристически бранд на дестинацията.
По време на проведената работна среща в общинска администрация Радомир бяха представени:

???? Аналитичен доклад на моментното състояние на община Радомир като туристическа дестинация, с препоръки за развитие на туристическия продукт

????Маркетингови и комуникационни насоки за развитие на туристическа дестинация Радомир

????Концепция на Доброволна сертификация за качество „Запазена марка Радомир“

????Работни варианти на туристическо лого на дестинацията

????Проекти на сертификати на регионалната марка за качество "Запазена марка Радомир"

Участие в работната среща взеха: Елисавета Кирилова - директор на дирекция ФАПО, д-р Десислава Алексова - експерт и преподавател по туризъм, доц. Десислава Димитрова - етноботаник и експерт по храни, Вихра Огнянова - дизайнер и маркетолог, както и служители от общинска администрация Радомир.

Проучването ще продължи до края на месеца, а в началото на септември ще бъдат представени крайните резултати и ще бъдат връчени официално първите сертификати "Запазена марка Радомир".


Публикувана на 05.08.2022


0 коментара