info@glashatai.com 00:13 02.10.2022

Обсъдиха Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Радомир за миналата година


Обсъдиха Отчета за касовото изпълнение на бюджета на  Радомир за миналата година Източник на снимката: община Радомир

Днес от 10:00ч. в административната сграда на Община Радомир се проведе обществено обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Радомир за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г.. Отчетът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., Указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на финансите – ДДС №07/31.12.2021г. за изготвянето и предоставянето на годишните отчети за касовото изпълнение, на годишните оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.12.2021г.

Интерес към събитието проявиха общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на организации, юридически лица и граждани. След представянето му се разискваха множество въпроси, интересуващи аудиторията.


Публикувана на 09.08.2022


0 коментара