info@glashatai.com 05:12 02.12.2022

Повече от 300 любители на фолклора се събират в пернишко село


Повече от 300 любители на фолклора се събират в пернишко село

 

Над триста певци, инструменталисти, танцьори, хумористи и разказвачи от областите Перник, София град, София област  и  Кюстендил се събират днес в пернишкото село Люлин на егионалния фолклорен събор „Люлин пее и танцува“

Главната цел на празника е да се поддържат фолклорните традиции и е адресиран до най-широката аудитория - в две категории - професионална и любителска,в шест възрастови групи от 6 до 106 години.

Фолклорната изява е с конкурсен характер.Ще журират таналите традиционни с оценяването на подобни прояви в пернишко Милчо Георгиев и  Цветана Манова. Към тях ще се прусъедини и Мартин Борисов


Публикувана на 25.09.2022


0 коментара