info@glashatai.com 03:54 02.12.2022

Обсъждат частично изменение на Общия устройствен план на Радомир


Обсъждат частично изменение на Общия устройствен план на Радомир

На 01.12.2022г. от 10ч. в малката зала на Младежки дом – Радомир ще се проведе обществено обсъждане на проект „Частично изменение на ОУП на Община Радомир и изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 20256.11.651 по КК на с.Дебели лаг, Община Радомир- за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 20256.11.651 по КК на с.Дебели лаг, Община Радомир от „земеделска земя“ в „предимно производствена устройствена зона““ с възложител „СИРИУС ПАУЪР“ ООД-София с управител г-жа Сибила Борисова.
Повече информация на  Община Радомир


Публикувана на 20.11.2022


0 коментара