info@glashatai.com 10:14 29.09.2023

Веселинов: младежка заетост в TikTok и Instagram


Веселинов: младежка заетост в TikTok и Instagram

Младежката заетост в област Перник беше една от основните теми, които бяха обсъдени по време на областна комисия по заетостта, ръководена от областния управител Людмил Веселинов.

Веселинов отбеляза силата и гъвкавостта, която предлагат социалните мрежи като инструмент за комуникация и даде предложение информацията, свързана с младежка заетост да се комуникира и през платформи като TikTok и Instagram, които са изключително актуални и разпознаваеми сред аудиторията. В тази връзка областният управител направи последващо предложение към Областния ученически съвет да се включи със свои креативни идеи за представяне на информационната кампания "Да работиш е яко" в най-актуалните социални мрежи и приложения. До момента Агенцията по заетостта провежда своята кампания чрез териториалните структури и основно във Facebook.


Публикувана на 22.11.2022


0 коментара