info@glashatai.com 01:28 28.01.2023

Приеха по-скъпия газ за декември


Приеха по-скъпия газ за декември

Природният газ поскъпва през месец декември, реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.декември в размер на 146,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.


Публикувана на 01.12.2022


0 коментара