info@glashatai.com 19:19 23.02.2024

Важни срокове за хората с ТЕЛК


Важни срокове за хората с ТЕЛК

Депутатите окончателно приеха в пленарната зала промените в Закона за  хората с увреждания. Така онези, чиито ТЕЛК решения изтичат и сега чакат преосвидетелстване най-малко по половин година до издаването на ново, да не губят права и да продължат да получават пенсиите си за инвалидност. Освен това, няма да им се прекъсва и финансовата и целева подкрепа, включително безплатните винетни стикери, право на лична помощ и други
Хората с ТЕЛК решения е важно да знаят, че  Регионалните здравни инспекции имат вече задължението да изпращат информация за необходимостта за явяване пред ТЕЛК поне четири месеца преди изтичане на срока на експертното решение. Заинтересованите от своя страна ще следва да подават заявлението за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на валидността на медицинския документ.

Законопроектът предвижда още хората, които продължават да взимат пенсиите си и другите видове подкрепа, и в последствие им бъде определена намалена работоспособност, вид и степен на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, да не възстановяват получената в повече сума.

 


Публикувана на 19.01.2023


0 коментара