info@glashatai.com 11:18 15.06.2024

Важно за хората на минимална заплата


Важно за хората на минимална заплата

Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Това решиха депутатите с приетите на второ четене изменения в Кодекса на труда. "За" измененията гласуваха 159 народни представители, нямаше против, 44 се въздържаха.

Според приетите текстове размерът й не може да е по-нисък от определения за предходната година.

 


Публикувана на 01.02.2023


0 коментара