info@glashatai.com 20:58 15.07.2024

Нови правила за влизане в Турция


Нови правила за влизане в Турция


Българското консулство в Истанбул публикува правила за всички, които искат да посетят Турция. 
При влизане на турска територия с лек автомобил, превозното средство се регистрира на водача и единствено той има право да го управлява и изнесе от турска територия. Не се разрешава преотстъпване или управление от друго лице, било то с пълномощно, дори регистрираният на влизане водач да се намира в същото МПС. При проверка от турските контролни органи и установяване на нарушение на горното изискване, автомобилът може да бъде задържан и след няколко дневна бюрократична процедура изпратен в офис на турските митници към съответното населено място, след което върнат на водача след заплащане на солидна глоба, съобщават от консулството.
Българските граждани, на чието име е регистриран автомобил при влизане на турска територия нямат право да напускат страната, без да изнесат автомобила или да представят официален документ с уважителни причини, налагащи това.
От консулството напомнят на българските граждани, пътуващи в Турция, че е тяхно задължение да имат здравна застраховка, валидна на турска територия.
Българските граждани, посещаващи Турция с цел лечение, следва да отчитат, че отношенията им с лечебното заведение са от частно правен характер и не могат да разчитат на консулско съдействие при възникнали спорове от финансово или друго естество.


Публикувана на 17.05.2023


0 коментара