info@glashatai.com 09:33 29.09.2023

След броенето до 12 данъчните погват абитуриентите


След броенето до 12  данъчните погват абитуриентите Източник на снимката: bTv

Веднага след края на баловете и броенето до 12 НАП излезе с важна информация за абитуриентите  Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Това важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внасат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28,40 лв. месечно, обясняват от НАП.  Причината е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване.

От приходната агенция посочват, че в тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът трябва да се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на вноските. 

От приходната агенция припомнят и че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Отбелязват също, че за вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.


Публикувана на 31.05.2023


0 коментара