info@glashatai.com 10:02 29.09.2023

Община Брезник подписа споразумение с Министерството за финансиране на ключови проекти


Община Брезник подписа споразумение с Министерството за  финансиране на ключови проекти Източник на снимката: община Брезник

На 14 септември 2023 г. бе подписано Споразумение между Община Брезник и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за дофинансиране на обект : „Реконструкция на ул. „Александър Филипов“ гр. Брезник, Община Брезник.

С РМС №576/2022 г. бе приет нов Списък на предложения за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините за обекти на техническата и социалната инфраструктура, съгласно който Община Брезник бе одобрена за финансиране на Проект „Реконструкция на ул. „Александър Филипов“, гр. Брезник, Община Брезник“ за сумата от 1 237 000 лв.

С РМС  № 711 от 30 септември 2022 година бе взето решение, съгласно което проектите да бъдат финансирани до 50 % и на Община Брезник за изпълнение на проекта бе предоставена сумата от 624 500 лв.

За финализиране на реконструкцията на ул. „Александър Филипов“  по предложение на Кмета на Община Брезник – г-н Васил Узунов от страна на Общински съвет – Брезник бе взето решение за дофинансиране на дейностите със собствени средства.

Съгласно подписаното на 14 септември 2023 г. споразумение, Община Брезник ще получи средства за дофинансиране в размер на 596 000 лв.

След като същите бъдат предоставени по бюджета на Община Брезник ще бъде предложено на Общински съвет сумата да насочена за финансиране изпълнението на нов готов чакащ проект, разработен от страна на Община Брезник, а именно „Реконструкция на улица Нестор Петров“, гр. Брезник. Предвидено е цялостно асфалтиране на уличното платно и подновяване на тротоарите.

На срещата в МРРБ Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация.


Публикувана на 15.09.2023


0 коментара