info@glashatai.com 17:41 23.02.2024

Ето как ще изглежда Музеят в Радомир след обновяването


Ето как ще изглежда Музеят в Радомир след  обновяването Източник на снимката: община Радомир

Така ще изглежда посетителската част на общински исторически музей „Войнишко въстание“ в гр. Радомир след реализирането на проект: „Обособяване на посетителски център и мултифункционална зала в общински музей «Войнишко въстание» гр. Радомир“ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Радомир обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР, включени за изпълнение проектни части от одобрения инвестиционен проект. Чрез реализирането на проекта се предвижда изграждане на модерен посетителски център, който да поднася по съвременен начин информация за музейната експозиция, културните и природни забележителности на територията на общината и да бъде притегателно място за туристическия поток в града.

Проектното решение дава възможност за мултифункционално пространство, което позволява провеждането на различни по характер, културни мероприятия с цел популяризирането на града, на местните традиции и култура. Ще бъде оборудвано със съвременна техника за презентации, също така са предвидени необходимите технически инсталации и осветление за правилното експониране на произведения на изкуството.

Ще се създаде един нов и привлекателен естетико-художествен образ на пространството.


Публикувана на 26.10.2023


0 коментара