info@glashatai.com 19:48 23.02.2024

Освобождават се държавни резерви от медицински изделия за бежанците


Освобождават се държавни резерви от медицински изделия за  бежанците

Министерският съвет разгледа и прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси: медицински изделия и болнично­домакинско имущество за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Предоставянето на изброените медицински изделия и болнично­домакинско имущество има за цел подпомагане дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, свързана с прием и настаняване на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила.


Публикувана на 01.11.2023


0 коментара