info@glashatai.com 19:45 25.06.2024

Стоев: Безопасността на децата е на първо място


Стоев: Безопасността на децата е на първо място Източник на снимката: община Радомир


Кметът на община Радомир Кирил Стоев реагира светкавично по повод случая с двете деца, изведени от непознат по време на час в училище.
Стоев проведе разговор с директорите на училищата в община Радомир. По случая е започнато досъдебно производство и обстоятелствата в момента се изясняват и разследват от прокуратурата. Училището, в което се е случил инцидента е държавно и тук мерките трябва да бъдат взети от МОН. Вече е подготвена и сведена до знанието на директорите заповед до всички училища на територията на общината, по отношение на пропусквателния режим, като за общинските тя е от абсолютно задължителен характер,  заяви Кирил Стоев. Компромис със сигурността и здравето на децата не може и не бива да се прави, затова ще бъдат разпоредени проверки и ще бъдат взети своевременни мерки, ако има пропуски в това отношение, добави още Стоев.
В заповедта е изтъкнато стриктното спазване на пропусквателния режим в детските градини и училищата на територията на община Радомир и съблюдаване изпълнението на заповед №РД09-5639/17.11.2022г. на министъра на образованието и науката, наредба №15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Във всяко училище да бъде монтирана антипаник брава на входните врати, ако това не е направено до момента и да бъде осигурен пропускателен контрол на входовете на всяка образователна институция, се казва още в нареждането.


Публикувана на 17.11.2023


0 коментара