info@glashatai.com 17:49 23.02.2024

Електробуси тръгват и по линия 16


Електробуси тръгват и по линия 16 Източник на снимката: община Перник- пресцентър

Символична първа копка на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ бе направена днес на автобусното депо в град Перник.

"Перник е град с хронични проблеми с качеството на атмосферния въздух и замърсяването с фини прахови частици. Чрез този проект, който изпълняваме в партньорство с Общинското транспортно дружество „Градски транспорт“ ЕООД качествено ще се повиши нивото на обслужване на нашите граждани в сферата на обществения транспорт. Освен закупуването на новите пет електробуса по проекта предвиждаме изграждане на хале за обслужване и зареждане на транспортните средства, както и монтаж на два броя бързозарядни станции за тях. Едната от тях ще се намира на Начална спирка, а другата на последната спирка на линия 16.", коментира Кръстев.

Проектът включва закупуване на пет нови електробуса със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване на линия № 16, която е включена в системата за контрол, билетна и информационна системи, изграждани по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Перник", като оборудване е осигурено и за автобусите по линия 16. Ще бъдат изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електро автобуси в депото в кв. Църква. Новите електробуси ще разполагат с wi-fi връзка и зарядни за мобилни телефони.

Целта на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на община Перник и да подобри качеството на атмосфения въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, чието дългосрочно въздействие е свързано с повишена смъртност от сърдечно-съдови заболявания и заболявания на белите дробове.

С въвеждането на екологосъобразен обществен електротранспорт в гр. Перник се цели подобряване на жизнените и екологични условия в града, създаване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от екологични превозни средства.

В резултат на подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с градския транспорт се очаква намаляване на пътуванията с лични автомобили, което да доведе до допълнително намаляване на вредните газове от двигателите с вътрешно горене.

Към момента общинския градски транспорт в Перник обслужва линиите 10, 15, 17 и 20. С прибавянето към тях на линия 16, дружество ще обслужва най-дългите и натоварени градски линии


Публикувана на 01.12.2023


0 коментара