info@glashatai.com 18:51 23.02.2024

Кирил Стоев: Няма да вдигаме такса смет


Кирил Стоев: Няма да вдигаме такса сметНа заседание на Общински съвет Радомир, кметът на общината Кирил Стоев предложи решение на съветниците, с което таксата за битови отпадъци за 2024г. да се запази и да не се увеличава.

„След разговори с експерти и обсъждане в постоянните комисии по „Бюджет и финанси“, „Устройство на територията, строителство, транспорт, гори, земеделие и екология“ и „Местно икономическо развитие, общинска собственост и инвестиционна политика“, както и изразеното от мен становище, че ще работя за по-строг контрол и подобряване качеството на услугата, предлагам проект за решение, с който да запазим план-сметката за 2023 г. и за идващата 2024 година“, заяви Кирил Стоев.

Съветниците приеха предложението на кмета. По време на последната сесия за 2023г. беше приет Плана за интегрирано развитие на община Радомир за програмния период, който обхваща 2021-2027г., плана за работа на Общинския съвет през 2024г., съветниците определиха и месечните си възнаграждения, както и тези на председателя и заместник-председателя на ОбС.


Публикувана на 28.12.2023


0 коментара