info@glashatai.com 20:47 15.07.2024

Пак избори в радомирско село


Пак избори в радомирско село

Общинската избирателна комисия в Радомир взе  решение да прекрати предсрочно пълномощията на Венета Иванова Иванова като кмет на кметство Прибой, община Радомир и обезсили издаденото й удостоверение. Решението бе прието с единодушие от присъстващите девет членове на комисията, двама отсъстваха от заседанието. Причината, че не е  прекратила  участието си в търговско дружество, в което участвала като съдружник в законовия едномесечен срок 

 Венета Иванова е входирала заявление пред Търговския регистър на 21.12.2023г. за заличаването й като едноличен собственик на капитала и управител след изтичането на законовия срок и след като е подаден сигнала в ОИК и не е уведомила ОИК и Председателя на общинския съвет,

След като решението влезе  в законна сила  Президентът ще трябва да насрочи избори с  указ да  насрочи. До тогава общинският съвет на Радомир  трябва да избере временно изпълняващ длъжността на кмет на населеното място.


Публикувана на 09.01.2024


0 коментара