info@glashatai.com 21:31 21.04.2024

Прекратиха правомощията на кмета на Богданов дол


Прекратиха правомощията на кмета на Богданов дол

ОИК – Перник прекрати предсрочно правомощията на кмета на Богаднов дол Венцислава Кирилова, Това се е случило в четвъртък, пише на сайта на комисията. . Анулирано е и издаденото ѝ удостоверение за избран кмет на кметството,

Решението е на база получен доклад  от „Комисия за противодействие на корупцията“  към Общински  съвет - Перник относно установени обстоятелства водещи до констатиране на несъвместимост със заеманата длъжност. При извършената проверка е установено, че Венцислава Кирилова не е прекратила в срок участието си в търговско дружество в законоустановения срок.

Избраната за кмет не е предприела никакви действия по уведомяване нито на председателя на Общински съвет Перник, нито на ОИК - Перник за и извършени от нея фактически и /или правни действия по прекратяване на търговската и дейност.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред Административния съд в Перник в 7-дневен срок от обявяването му


Публикувана на 10.03.2024


0 коментара