info@glashatai.com 19:42 21.04.2024

До три години 1/4 от българите- пенсионери


До три години 1/4 от българите- пенсионери

През 2027-а година делът на хората на възраст над 65 години ще бъде почти 25% от цялото население на страната, а към 2060-а ще надхвърли 30% - данните бяха оповестени на кръгла маса по проблемите на дългосрочните грижи в домашна среда за възрастните хора.

В момента хората на 65 и повече навършени години са милион и половина или 23,5% от населението, а предлаганите услуги не отговарят на голямото търсене, коментира Светлана Гьорева от организаторите на форума.


Публикувана на 02.04.2024


0 коментара