info@glashatai.com 23:52 22.05.2024

Създават дружество за авторски права /обновена/


Създават дружество за авторски права /обновена/

Да бъде създадено еднолично търговско дружество "Кракра автор", към фондация "Кракра", това ще обсъждат и гласуват днес на заседанието си общинските съветници. Предложението е на кмета на общината Станислав Владимиров.
Предметът на дейност на дружеството ще бъде свързан с управление на авторски и сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на права в тяхна обща полза, включително и управление на права върху произведения, изпълнения, звукозаписи на аудиовизуални произведения при публично изпълнение.
Това ще даде възможност за защита на правата на произведенията както на местни, така и на автори от страната.
Ако предложението бъде прието управител на дружеството ще бъде Цанко Василев. Той ще изпълнява длъжността за шест месеца, до провеждането на конкурс

С болшинство съветниците гласуваха създаването на дружеството


Публикувана на 19.04.2024

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара