info@glashatai.com 10:33 15.06.2024

Обявяват конкурси за шефове на редица общински предприятия


Обявяват конкурси за шефове на  редица общински предприятия

Конкурси за шефове и контрольори на редица общински дружества ще бъдат гласувани и одобрени на предстоящото утре заседание на Общинския съвет в града.
Процедурата касае 6 дружества, чиито собственик на капитала е Община Перник. Това са 6 общински дружества. Управители се търсят за „ДКЦ – 1“, „Детско и ученическо хранене“, „Градски транспорт – Перник“ и „Общински гори – Перник“. Конкурс за контрольори ще бъде обявен в „Жилфонд“, „Общински гори – Перник“, „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“, „Градски транспорт – Перник“ и „Детско и ученическо хранене“.
Както Глашатай писа Увеличават чиновниците в Общината  на сесията утре педстои да бъде одобрено ново щатно разписание и да бъдат вдигнати таксите за ползване на училищните салони от външни лица Драстичен скок на местни такси в Перник

Съветниците ще трябва да гласуват и дали да продължи дейността на общинското предприятие „Перник - Инвест“, което бе обявено в ликвидация, срокът на която е до 11 март 2025 г., когато изтича валидността на удостоверението за упражняване на строителен надзор.
На заседанието ще бъде одобрено или отхвърлено предложение за покупка на общински жилища на н аемателите в тях


Публикувана на 22.05.2024


0 коментара