info@glashatai.com 11:16 15.06.2024

Христина Георгиева и Георг Герогиев вкарват казуса с живака в Парламента


Христина Георгиева и Георг Герогиев вкарват казуса с живака в Парламента

Народните представители от Пернишкият регион Георг Георгиев и Христина Георгиева са внесли питане в Народното събрание за откритите количества живак и други токсични вещества в склад в Перник. То е адресирано до служебния министър на околната среда и водите Петър Димитров, като вносителите настояват за писмен отговор на зададените му  въпроси.

Народните представители изразяват тревога за безопасността на жителите на миньорския град. 

"Безотговорното съхранение на живак и други опасни вещества в сграда, която не отговаря на никакви изисквания и законови предписания и не подлежи на никакъв контрол от страна на компетентни ведомства и институции, е недопустимо и пряко застрашава безопасността на жителите на Перник", се казва в питането им.

Депутатите настояват да получат отговор на въпроса: Информирано ли е Министерството на околната среда и водите за случая и какви действия и мерки са предприети за установяване и санкциониране на отговорните лица?

Питат също има ли пряка или косвена опасност за живота и здравето на гражданите на Перник или за околната среда и каква превенция ще бъде наложена, за да се избегнат евентуални бъдещи подобни инциденти.

Техният призив е за бързи и ефективни мерки, които да гарантират безопасността на гражданите и околната среда.


Публикувана на 31.05.2024


0 коментара