info@glashatai.com 09:38 15.06.2024

Детските градини в Радомир ще работят през лятото, но със сборни групи


Детските градини в Радомир ще работят през лятото, но със сборни групи

Работна среща с директорите на детските градини бе организирана в Община Радомир. Основната тема, която бе засегната е летния график на детските заведения. На срещата стана ясно, че и трите детски градини в Радомир ще работят през месеците юни, юли и август, като заради намаления брой деца са осигурени сборни групи.

"Важно е да бъдат разработени графиците по начин, който да осигури непрекъснат работен режим в детските заведения през лятото", заяви заместник – кметът Станислава Генадиева.

По време на разговора бяха обсъдени варианти за поставяне на видеонаблюдение в общите части на детските заведения. Това вече е направено в ДГ „Слънце“ и предстои планирането и в останалите две детски градини в рамките на бюджетите им.

“Обмисля се изграждане на единна електронна система за прием на децата, така че да може родителите, а и ръководствата на детските градини да бъдат максимално улеснени.

Подобряване на условията, както за децата, така и за служителите и персонала на детските заведения са сред нашите приоритети, защото именно там се дава основата за развитие на децата ни”, каза още заместник – кметът Станислава Генадиева. Тя добави още, че подобни работни срещи ще станат регулярни, защото именно чрез диалог и непрекъснато взаимодействие условията в системата могат да се подобрят и да се развиват.


Публикувана на 10.06.2024


0 коментара