info@glashatai.com 09:25 15.06.2024

Куп институции се впрегнаха да осигурят летни занимания на децата


Куп институции се впрегнаха да осигурят летни занимания на децата

Куп институции се впрегнаха да осигурят летни занимания на децата в Перник. Нарекоха инициативата си „Детска академия за спорт и превенция“ За да осигурят традиционния летен отдих си партнират Международен младежки център, известен като новия младежки дом. Заедно с тях са полиция, пожарна, БЧК, ЦПЛР-ОДК или както го помнят перничани бившия пионерски дом и управлението по образование.

На нарочна пресконференция днес бяха представени заниманията, които се свеждат до организиране на различни дейности- творчество, екология, сигурност, превенция  и спорт. Целта е докато децата и младежите се забавляват да придобиват базови знания и умения, които ще им бъдат полезни в житейски план.

В Международния младежки център през месеците юли и август заниманията ще се провеждат всеки вторник от 11 до 13 ч. за младежи от 15 до 19 г. В ОДК заниманията са само през месец юли от понеделник до петък от 9 до 16 ч. за деца от 8 до 14 години.

 


Публикувана на 11.06.2024


0 коментара