info@glashatai.com 19:56 15.07.2024

Отборът "против" марихуаната спечели дебата


Отборът

В яростен дебат на тема: “За или против легализацията на марихуана“ се впуснаха днес ученици от VI- то училище и езиковата гимназия. Както Глашатай писаУченици дебатират за или против легализацията на марихуанапроявате беше част от Деня на отворените врати на съдебната палата в Перник

Младежите бяха разпределени на два отбора от по трима участника и по един резервен член, като преди началото на дебата бе изтеглен жребий, който определи учениците от VI СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Перник да бъдат отбор „ЗА“, а ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр. Перник да бъдат отбор „ПРОТИВ“, при следния регламент. В дискусия с тези, контратези и допълнителни въпроси по-добри се оказаха учениците защитавали позиция "против".
Това определи специално жури в състав

г-жа Слава Георгиева – заместник-административен ръководител на Административен съд – Перник, г-жа Борислава Борисова – съдия в Районен съд – Перник, г-н Игнат Тимофеев – младши съдия в Окръжен съд – Перник, г-жа Аделина Алексиева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник и г-жа Гергана Малиновска – административен ръководител на Районна прокуратура – Перник.

Съдия Калин Баталски – и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник поздрави отборите за добрата подготовка, умението да защитават тезите си и да излагат аргументите си.
И двата отбора получиха награди

 


Публикувана на 25.06.2024


0 коментара