info@glashatai.com 00:07 23.05.2024

Ще добиват злато на 1200 м от центъра на Брезник


Ще добиват злато на 1200 м от центъра на Брезник

Злато ще се добива на 1200 м от центъра на Брезник, съобщава БТА. Проекто- концесионнната площ на златното находище в Брезник заема части от южния склон на хълма "Бърдото" и отстои на 1200 м по права линия до центъра на града, разположен насрещуположния северен склон. Това заявява фирмата - инвеститор"Трейс рисорсиз" в отговор до Общинския съвет.

Взривните дейности няма да се усещат от населението, уверяват концесионерите от "Трейс рисорсиз". Твърдението се основава на оценка на експерти от Висшата школа по взривно дело към Минно- геоложкия университет.

Не съществува риск за качеството на атмосферния въздух в района и за близко разположените селища, уверява още "Трейс рисорсиз", базирайки се на направено моделиране на евентуалното разпространение на прахово- газовите замърсители в атмосферния въздух. В края на миналата година Върховният административен съд
остави в сила решение на Административен съд - Перник, с което е отхвърлена жалбата срещу добиването на златосъдържащи руди от находището "Милин камък" край Брезник, информира БТА.
 


Публикувана на 19.01.2015

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара