info@glashatai.com 21:15 21.04.2024

Перник ще се включи в "Часът на Земята"


Перник ще се включи в

Да се включим в "Часът на Земята" и да угасим осветлението за един час на 28 март от 20.30 до 21.30, зовът от Община Перник. В този един час ще бъдат изключени светлините на публичните сгради и художественото осветление в града.

Това е символичен жест на  хора от цял свят, с който се  изразява съпричастност към проблемите, произтичащи от промените в климата и изразяват своята готовност за решаването им.  "Часът на Земята" е най- голямата, природозащитна инициатива в света. Тя се отбелязва от 2009 година
 


Публикувана на 21.03.2015


0 коментара