info@glashatai.com 17:58 23.02.2024

Пет приемни в област Перник ще организира Национална служба за съвети в земеделието


Пет приемни в област Перник ще организира Национална служба за съвети в земеделието

Пет приемни в област Перник ще организира Национална служба за съвети в земеделието през месец април. Приемните ще се проведат в Общинските служби по земеделие в следните населени места. Целта им е да консултират земеделските производители по актуални и интересуващи ги въпроси.

Приемната в Перник ще бъде на 24 април от 13.00 до 17.00 часа. В същия ден но от 9.30 до 12.30 ще бъдат консултирани земеделците от Радомир.На 22 април ще са приемните в Ковачевци- сутринта, и в Замен след обяд. На 21 април е приемната за  гр. Брезник от 13:00-17:00 часа


Публикувана на 02.04.2015


0 коментара