info@glashatai.com 20:51 23.06.2018

Повече от 200 000 лева ще глътне снегът по пътищата в Трънско


Повече от 200 000 лева ще глътне снегът по пътищата в Трънско

171 166лева без ДДС ще струва снегопочистването на пътищата в Трънско. Вече има обявена обществена поръчка, сочи справка в Агенцията по обществени поръчки. Чрез настоящата обществена поръчка община Трън  ще обезпечи почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на общинските пътища на територията на Община Трън

Спечелилият поръчката ще трябва да  осигури добра проходимост при зимни условия на общинската пътна мрежа в зависимост от промените в метеорологичната обстановка през цялото време на действие на договора. При изпълнението на договора се задължава да опазва целостта и чистотата на пътната настилка, живота и здравето на граждани и животни както и имуществените и неимуществени права на физически и юридически лица, да спазва трудовото, екологичното и всяко свързано с предмета на поръчката законодателство и инструкциите за управление на машините.

Общата дължина на пътищата в Трънско, стопанисвани от общината е  112.300 км


Публикувана на 12.09.2017


0 коментара
Публикувай коментар
Всички полета за задължителни (*)