info@glashatai.com 07:01 23.07.2018

ПОЛИТИКАЕвропейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

Евродепутатът Светослав Малинов ще защити българския език в комисията по петиции следващата седмица