info@glashatai.com 06:19 30.05.2024

Внимание! Нов вид измама. Този път пращат е-mail-и от името на енергото


Внимание! Нов вид измама. Този път пращат е-mail-и от името на енергото

Пореден опит за измама заля електронните пощи, оплакаха се читатели на Глашатай. Пощата на сайта ни също получи електронно писмо. Този път то е от енергоразпределително дружество и гласи „ Уведомяваме ви, че на 20/03/2018 с договор H.26278 от Вашата фирма бяха заявени услуги на стойност 4464,00 лв. Съгласно условията на договора, в съответствие с параграф 6.0, в рамките на 5 работни дни от датата на предоставяне на услугите, трябва да бъде направено плащане в пълен размер. В съответствие с точка ..2 от настоящия договор следва санкция в размер на 3,5% от стойността на предоставените услугите, за всеки просрочен ден.
Към днешна дата, плащане от вас не е постъпило. Въз основа на изложеното по-горе, ние ви призоваваме до 22.04.2018, да изплатите изцяло задължението си в пълен обем. В случай на пълен или частичен отказ от удовлетворяване на нашит законови претенции, ще бъдем принудени да депозираме искова молба до компетентния съд. „

Копие от договора от 20.03.2018 #26278

Експерти съветват в никакъв случай да не се доверяваме на имейли от такъв тип и да не се отварят прикачените линкове. Те най-вероятно съдържат зловредна информация или са опит за кражба на лични данни.

 


Публикувана на 17.04.2018

ГЕРБ - Избори 2024
1 коментар