info@glashatai.com 05:41 30.05.2024

България на 15 място по жалби в Европейския съд за правата на човека


България на 15 място по жалби в Европейския съд за правата на човека Източник на снимката: Lex.bg News

България  е на 15-о място с 623 жалби в Европейския съд за правата на човека и извън първата десетка на страните с висящи дела, сочи статистиката. С най-много висящи дела са Румъния (9900 – 17,6%), Русия (7750 – 13,8%), Турция (7500 – 13,3%) и Украйна (7100 – 12,6%). България е на 19-о място по брой жалби на човек от населението. Тези данни потвърждават тенденцията за намаляване на броя на висящите жалби срещу държавата и след като години наред страната ни е заемала между седмо и девето място в тази класация, през последните седем години тя трайно е извън 10-те страни по Конвенцията с най-много жалби пред ЕСПЧ. В анализа се посочва, че това се дължи както на реформата в самата система на Конвенцията, така и на активните действия на държавата по изпълнение на решенията на ЕСПЧ.

Съгласно данните, предоставени от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, общият брой български решения на стадия на изпълнението към 31 декември 2017 г. е 207, от които 77 са прецеденти (решения, които поставят самостоятелен проблем по Конвенцията). За 2016 г. техният брой е съответно 290 и 94.

 

 


Публикувана на 06.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара