info@glashatai.com 05:23 30.05.2024

Инсинератора в “Бела вода” се оказа законен


Инсинератора в  “Бела вода” се оказа  законен Източник на снимката: областна администрация- пресцентър

 

Работна среща във връзка с инсинератора за изгаряне на мъртви животни в пернишкия квартал „Бела вода”, се състоя в Областна администрация – Перник.

Тя беше водена от областния управител Ирена Соколова в присъствието на директорите на ОДМВР, Областна дирекция по безопасност на храните, Районна здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите, кметовете на Перник и кв. “Бела вода”, както и представител на фирмата „Син Кръст 2016” ООД, собственик на съоръжението.

“Срещата ни е в работен формат, за да чуем становищата на институциите, предвид нуждата да се запознаем детайлно с дейността на фирмата и да преценим причините за създалото се напрежение. Експертите от различните институции, които съм поканила днес, са готови да представят данни и факти по темата”, каза в началото Соколова.

Представителят на дружеството, Йордан Йорданов представи документи, за да удостовери, че мобилният инсинератор е регистриран по Закона за безопасност на храните и Закона за отпадъците и е високотехнологично, най-модерно и абсолютно безопасно за хората и средата съоръжение. По думите му той не застрашава общественото здраве, а напротив - осигурява най-бързия и безопасен начин за унищожаване на мъртви животни. Такива съоръжения отговарят изцяло на изискванията, разписани в европейското законодателство. Машината унищожава и странични животински продукти (СЖП), негодни за човешка консумация. Специални камиони, които също са сертифицирани, транспортират животните до депото, където работят две камери, а процесът на горене протича при много висока температура от 800 градуса. Отделените газове от горенето се филтрират през катализатор до получаването на бял дим, безвреден за околната среда и за здравето на хората.

Директорите на институциите потвърдиха мнението относно законността и рентабилността на инсинератора, заявявайки, че ще следят прецизно за спазването на стандартите при експлоатация.

Поради забраната за загробване, както и за влагане на месокостно брашно във фуражите, инсинерацията е най-сигурният и ефективен метод за обработването на този вид отпадъци. Тя представлява третиране на отпадъци посредством контролирано горене, с цел намаляване на техния обем и чисто оползотворяване на отделената в процеса eнергия. Основните предимства на подобен термичен метод са няколко и включват биосигурност и пълно унищожаване на отпадъците в кратки срокове, опазване на околната среда и на човешкото здраве. Новите типове инсинератори и съпътстващите ги съоръжения не позволяват изхвърлянето в атмосферата на вредни емисии, а остатъчния материал след изгарянето (пепел) се счита за напълно безвреден за здравето и околната среда и може да се депонира като обикновен отпадък.

В края на срещата беше решено още тази седмица да се направи комплексна проверка на инсинератора в кв. “Бела вода”, за да се види отблизо цялостният работен процес. Всички институции, присъстващи на срещата, трябва да изготвят и свои подробни доклади към областния управител. Контролът от страна на институциите ще продължи и след това.

 

 


Публикувана на 19.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
4 коментара